WSG opleidingen is opgericht door dhr. W. Smelt uit Den Ham. Hij is in 1988 begonnen met EHBO lessen te geven aan bedrijven.

Wij bieden u een gevarieerd aanbod van opleidingen en herhalingen op het gebied van:

BHV, bedrijfshulpverlening
EHBO (eerste hulp bij ongelukken)
E.L.H. (eerste levensreddende handelingen)
Reanimate
A.E.D.
EHBO aan kinderen
Kinderreanimatie
Verbandleer
Brandbestrijding en ontruimingen
Vluchtplannen maken voor ontruimingen

Onze kwalitatief hoogwaardige lessen voldoen aan alle normen die voor de cursisten van belang zijn en worden gegeven door bevoegde en
gecertificeerde zeer ervaren instructeurs. De doelstelling van onze training is om deze zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij uw bedrijf.

Wij verzorgen de cursussen, het lesmateriaal, koffie en thee, de lunch, en de toezending van de diploma’s en/of certificaten.
De cursussen worden in Den Ham Twenterand gegeven.
Wij waarborgen de normen van het Oranje Kruis en NIBHV.

Voor  meer informatie:
WSG opleidingen
’t Sumpel 57, 7683 AB Den Ham (ov)
Tel. 0546-673059
info@wsgopleidingen.nl
BHV opleiding en herhaling

De BHV cursussen zijn er speciaal voor bedrijven die hun personeel willen laten opleiden om de risico voor hun bedrijf bij calamiteiten zo klein mogelijk te houden.

Sinds de komst van de nieuwe wet in 2007 is er geen vastgestelde hoeveelheid BHV-ers nodig in een bedrijf. De wet zegt nu dat een bedrijf mensen in dienst moet hebben die op het moment van en calamiteit moeten kunnen handelen om de calamiteit zo klein mogelijk te houden. Dit houd in dat er op elk moment van de dag dat er mensen op een bedrijf zijn, er mensen aanwezig moeten zijn die bij eventuele calamiteiten moeten kunnen handelen naar de situatie. 

U kunt als bedrijf zich met deze wet niet meer permitteren om geen BHV-ers op elk gewenst moment van de dag aanwezig te hebben. Dus als er een BHV-er ziek of vrij is die normaal gesproken de calamiteiten voor een afdeling moet zien te behandelen er iemand anders moet zijn die voor hem in kan staan. U zult er dan ook snel achter komen  dat 1 BHV-er op 50 arbeiders niet voldoende is.

De BHV opleiding bestaat uit 2 onderdelen en wordt in 2 dagen gegeven.

De ene dag zal er Eerste Levensreddende Handelingen worden geleerd. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • vijf belangrijke punten
 • noodvervoersgreep van rautek
 • vitale funties
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stabiele zijligging
 • stoornissen in de ademhaling
 • de greep van Heimlich
 • stoornissen in de bloedsomloop
 • reanimatie
 • AED
 • ernstige bloedingen
 • brandwonden
 • botbreuken
 • vergiftiging
 • oogletsel

Aan het eind van de eerste dag zal er een meerkeuzetoets afgenomen worden, volgens de richtlijnen van de NIBHV.

De andere dag zal er brand en ontruiming gegeven worden. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • communicatie
 • brandbestrijding
 • brandblussen
 • voorkomen van branden
 • ontruiming

Ook aan het eind van deze dag zal er een meerkeuzetoets worden afgenomen volgens de richtlijnen van de NIBHV.

De BHV herhaling is een opfrissing en uitbreiding van de opleiding en is elk jaar weer gewenst om bij te blijven met de richtlijnen die het NIBHV stelt.

De cursus wordt gegeven in 1 dag, tijdens deze dag zal een deel besteed worden aan eerste hulp en een deel aan brand en ontruiming.

      

Eerste Levensreddende Handelingen

De opleiding "Levensreddende Handelingen" is een onderdeel van de BHV opleiding. Deze kan ook als deelcertificaat worden genomen.

In de eerste plaats gaat het om die factoren die direct een bedreiging vormen voor de drie vitale functies. Het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop. Daarna de minder directe bedreigingen, maar zeker niet minder belangrijk, denk hierbij aan de shock. Van de levensreddende handelingen is de reanimatie en gebruik van de AED wel de belangrijkste. Naast de reanimatie wordt het aanleggen van een wonddrukverband, de stabiele zijligging en de Rautek-greep  en Handgreep van Heimlich ook gerekend tot de levensreddende handelingen.

EHBO opleidingen en herhalingen
Om EHBO-er te worden dient u eerst een EHBO opleiding te volgen en aansluitend het praktijk examen met goed succes af te ronden. Daarna om u diploma geldig te houden zult u per jaar minimaal 12 uur herhaling moeten volgen. Er zijn voor zowel de opleiding als de herhaling verschillende methodes om dit te doen.

Opleiding EHBO
Een cursus die bestaat uit 4 hele dagen van 6 lesuren per dag, de 5de dag is ’s morgen herhaling en ’s middag het examen. Tijdens de cursus zal er een LOTUS aanwezig zijn.
Onderwerpen die behandeld worden tijdens de opleiding zijn:

 • vijf belangrijke punten
 • rautek
 • vitale funties
 • stoornissen in het bewustzijn
 • stabiele zijligging
 • stoornissen in de ademhaling
 • de greep van Heimlich
 • stoornissen in de bloedsomloop
 • reanimatie
 • AED
 • bloedingen
 • brandwonden
 • bevriezing
 • oververhitting
 • onderkoeling
 • kneuzingen
 • verstuiking
 • botbreuken
 • ontwrichting
 • vergiftiging
 • oogletsel

Herhaling EHBO
De herhalingscursussen zijn bedoeld om de opgedane kennis verder aan te vullen en de kennis op te frissen en bij de tijd te houden.

Deze cursus bestaat uit 2 hele dagen. Tijden deze dagen zijn er LOTUSSEN aanwezig.Reanimatie en AED

Dit zijn twee onderdelen waarbij de reanimatie apart kan worden gevolgd zonder het gebruik van de AED.

Tijdens de cursus reanimatie, leert u hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Hoe de werking van het hart is. Hoe u moet handelen als iemand hartproblemen krijgt. Maar ook leert u hoe u moet handelen als het slachtoffer weer ademhaalt, maar nog wel bewusteloos is. En u leert wat u moet doen als iemand zicht verslikt.
De cursus reanimatie duurt 2 uur.

Kiest u voor de cursus reanimatie met AED dan zal de cursus erop gericht zijn u te leren handelen bij mensen met hartproblemen die geen ademhaling hebben en waar de AED ventrikelfibrilleren waarneemt. U zult bij deze cursus ook leren handelen met een AED (Automatische Externe Defibrillator) En u leert wat u moet doen op het moment dat het defibrilleren van het hart geslaagd is en het slachtoffer weer een waarneembare ademhaling zal hebben.
De cursus reanimatie en AED-bediener duurt 3 uur

De cursus EHBO aan kinderen is speciaal voor mensen die veel met kinderen in aanraking komen. Tijdens deze cursus staat het kind centraal. Een paar vragen die behandeld worden tijdens deze cursus zijn:

 • Wat moet ik doen als mijn kind zijn vingers tussen de deur krijgt?
 • Wat mag ik absoluut niet doen als mijn kind uit het klimrek valt?
 • Wat moet ik doen als mijn kind moeders anticonceptie- pillen op gegeten heeft?
 • Hoe moet ik handelen als mijn kind zich verslikt in een stukje koek/appel
 • Wat kan ik het beste doen als mijn kind in de vijver gevallen is?

En uiteraard hoe je een kind moet reanimeren

Voor mensen die geen EHBO aan kinderen aan willen volgen, maar graag iets willen weten over hoe ze kind moeten reanimeren is er de aparte cursus Kinderreanimatie.

Bij deze cursus ligt de nadruk op reanimatie bij kinderen. U leert hier hoe u een baby moet reanimeren. En hoe u een kind tussen 1 en puberteit moet reanimeren.